Thiết bị

 • Máy Realtime PCR m2000rt Abbott Molecular

   

  Hệ thống RealTime PCR m2000 của Abbott là một giải pháp rất linh hoạt và đã được chứng minh với một loạt các thử nghiệm IVD:

  • Cho phép hợp nhất các thí nghiệm PCR trên một nền tảng duy nhất, đáng tin cậy, hiệu suất cao.
  •  Thiết lập các ứng dụng riêng cho các nghiên cứu khác (LDA)

  Hệ thống m2000 tạo sự nhất quán kết quả của các phòng thí nghiệm và tăng độ tin cậy – tất cả trên một nền tảng duy nhất, gồm m2000sp giúp tách chiết nucleic acid tự động và m2000rt khuếch đại nucleic acid bằng phương pháp Real time PCR.

   

 • Máy tách chiết nucleic acid tự động m2000sp Abbott Molecular

  Mã: M2000SP

  Hệ thống RealTime m2000 của Abbott là một giải pháp rất linh hoạt và đã được chứng minh với một loạt các thử nghiệm IVD:

  • Cho phép hợp nhất các thí nghiệm PCR trên một nền tảng duy nhất, đáng tin cậy, hiệu suất cao.
  •  Thiết lập các ứng dụng riêng cho các nghiên cứu khác (LDA)

  Hệ thống m2000 tạo sự nhất quán kết quả của các phòng thí nghiệm và tăng độ tin cậy – tất cả trên một nền tảng duy nhất, gồm m2000sp giúp tách chiết nucleic acid tự động và m2000rt khuếch đại nucleic acid bằng phương pháp Real time PCR.