Bộ kit đo tải lượng virus CMV (Abbott Realtime CMV assay)

Mã: CMV

Ngưỡng phát hiện:

Từ  20 – 100,000,000 copies/ml đối với mẫu huyết tương 

Từ 40 – 100,000,000 copies/ml đối với mẫu máu toàn phần

Nhà sản xuất: Abbott  Molecular

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung

Mô tả

Bộ kit đo tải lượng virus CMV (Abbott Realtime CMV assay) là phản ứng realtime PCR để định lượng Cytomegalovirus (CMV) DNA trong mẫu huyết tương hoặc máu toàn phần của người, được thực hiện trên hệ thống tự động Abbott m2000 và m24sp.

Ngưỡng phát hiện:

Từ  20 – 100,000,000 copies/ml đối với mẫu huyết tương 

Từ 40 – 100,000,000 copies/ml đối với mẫu máu toàn phần

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Abbott Molecular

Đánh giá của khách hàng