Bộ kit đo tải lượng virus HBV (Abbott Realtime HBV assay)

Mã: HBV

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung

Mô tả

Bộ kit đo tải lượng virus HBV (Abbott RealTime HBV assay) là phản ứng PCR để định lượng Hepatitis B Virus (HBV) DNA trong mẫu huyết tương, huyết thanh của người nhiễm HBV trên hệ thống tự động Abbott m2000 và Abbott m24sp với khả năng phát hiện các genotype A, B, C, D ,E ,F ,G và H trong khoảng từ  10 đến 1,000,000,000 IU/mL.

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Abbott Molecular

Đánh giá của khách hàng