Bộ kit đo tải lượng virus HCV (Abbott Realtime HCV assay)

Mã: HCV

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung

Mô tả

Bộ kit đo tải lượng virus HCV (Abbott RealTime HCV assay) là phản ứng RT-PCR để định lượng  Hepatitis C viral ribonucleic acid (HCV RNA) trong mẫu huyết tương, huyết thanh của người nhiễm HCV trên hệ thống tự động Abbott m2000 và Abbott m24sp với khả năng phát hiện các genotype 1, 2, 3, 4, 5 và 6 trong khoảng từ  12 to 100,000,000 IU/mL.

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Abbott Molecular

Đánh giá của khách hàng