Bộ kit đo tải lượng virus HIV-1 (Abbott Realtime HIV-1 assay)

Bộ kit đo tải lượng virus HIV-1 (Abbott Realtime HIV-1 assay)

Mã: HIV-1

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung

Mô tả

Bộ kit đo tải lượng virus HIV-1 (Abbott RealTime HIV-1 assay) là phản ứng RT-PCR để định lượng Human Immunodeficiency Virus type 1 (HIV-1) trên hệ thống tự động Abbott m2000 và Abbott m24sp từ mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc mẫu giọt máu khô (DBS) của người nhiễm HIV-1 với khả năng phát hiện HIV-1 các nhóm M, N, O, P trong khoảng từ 40 đến  10,000,000 copies/mL.

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Abbott Molecular

Đánh giá của khách hàng