Bộ kit xét nghiệm vi khuẩn lao kháng thuốc (Abbott realtime MTB RIF/INH resistance)

Bộ kit xét nghiệm vi khuẩn lao kháng thuốc (Abbott realtime MTB RIF/INH resistance)

Mã: MTB RESISTANCE

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung

Mô tả

Bộ kit xét nghiệm vi khuẩn lao kháng thuốc (Abbott RealTime MTB RIF/INH Resistance assay) lad2 phản ứng real time PCR để phát hiện khả năng kháng với 2 loại thuốc Rifampicin (RIF) và Isoniazid (INH) trong mẫu MTB dương tính.

Xét nghiệm có thể thực hiện với mẫu đàm hoặc dịch rửa phế quản và những mẫu đàm hoặc dịch rửa phế quản đã được xử lý với N-acetyl-L-cysteine (NALC)

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Abbott Molecular

Đánh giá của khách hàng