Bộ kit xét nghiệm virus HPV nguy cơ cao (Abbott Realtime High Risk HPV (HR HPV) assay)

Bộ kit xét nghiệm virus HPV nguy cơ cao (Abbott Realtime High Risk HPV (HR HPV) assay)

Mã: HR HPV

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung

Mô tả

Bộ kit xét nghiệm virus HPV nguy cơ cao (Abbott RealTime High Risk (HR) HPV assay) là phản ứng realtime PCR sử dụng công nghệ khuếch đại và phát hiện đồng thời để phát hiện High risk human papillomavirus (HPV) DNA trong tế bào cổ tử cung được thu nhận bằng  bộ thu mẫu chuyên dụng, được thực hiện trên hệ thống Abbott m2000 và Abbott m24sp.

Abbott RealTime HR HPV assay được sử dụng để phát hiện 14 kiểu gen HPV có nguy cơ cao: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 và xác định kiểu gen 16 và 18 riêng lẻ từ 12 kiểu gen nguy cơ cao khác.

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Abbott Molecular

Đánh giá của khách hàng