Máy luân nhiệt PCR Veriti® 96-Well Thermal Cycler

Máy luân nhiệt PCR Veriti® 96-Well Thermal Cycler

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung

Mô tả

Veriti® 96-Well Thermal Cycler

(Applied Biosystems®)

 

Thông số kỹ thuật

Nguyên tắc Veriti® Thermal Cycler
Định dạng 0.2 ml tubes,

96-well plate

Công suất 96 x 0.2 ml tubes,

1 x 96-well plate

Khả năng tương thích cao Khả năng tương thích cao
Nặng 11.4 kg (25 lb)
Bình luận VeriFlex™ Blocks: 25 °C (5 °C Zone-to-Zone), chuẩn định dạng 0.2 ml và block mẫu chấp nhận chạy hóa chất nhanh.
Tỷ lệ dốc nhiệt Max Block Ramp Rate 3.9 °C⁄Sec,

Max Sample Ramp Rate 3.35 °C⁄Sec

Kích hước Cao: 24.5cm (9.6 in.), rộng: 23.7 cm (9.3 in.), cao: 48.5 cm (19.1 in.)
Kích thước sản phẩm: 1 máy
Tính toán Tm Bảng điều khiển thông qua màn hình cảm ứng
Đặc tính xanh Bao bì bền vững

Sử dụng ít tài nguyên hơn

Năng lượng hiệu quả

Ít chất thải

Tốc độ phản ứng Nhanh,  tiêu chuẩn
Đặc tính chương trình Tự động khởi động lại khi bị ngắt điện

Bảo vệ chương trình ghi đè lên

Hiển thị cảm ứng 6.5 in. VGA 32k màu với màn hình cảm ứng
Bộ nhớ máy USB hay trên máy
Khoảng nhiệt độ 4.0-99.9 °C
Quy định sử dụng Chỉ dùng cho nghiên cứu không dùng cho chẩn đoán
Độ chính xác nhiệt độ ±0.25 °C (35 °C to 99.9 °C)
Thể tích phản ứng 10-80 µl
Nhiệt độ đồng nhất <0.5 °C (20 sec sau khi đạt  95 °C)

 

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Applied Biosystems, Thermo Fisher Scientific

Đánh giá của khách hàng