Máy realtime PCR StepOne™ Applied Biosystems

Mã: 4376373

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung

Mô tả

Máy realtime PCR 3 Màu

Model: StepOne™ Real-Time PCR System

Hãng sản xuất:Applied Biosystem – Mỹ/ Singapore

Catalog Number:       4376373

Thông số kỹ thuật:

Tốc độ gia nhiệt 4.6°C⁄sec 
Nềm tảng StepOne™
Định dạng 0.1 ml tubes, 48-well plate
Quang học Blue LED excitation source,

Photodiode,

3 bộ lọc phát thải

Trọng lượng 23.6 kg
Năng suất 1 x 48-well plate, 48 x 0.1 ml tubes
Thời gian chạy: <40 min⁄run (Fast Mode), <2 hrs⁄run (Standard Mode)
Kích thước 24.6 cm/9.7 in.(W) x 42.7 cm/16.8 in.(D) x 51.2 cm/20.2 in.(H)
Độ nhạy 1 copy
Sản phẩm cung cấp 1 system
Dynamic Range: Đường Dynamic Range lớn hơn 9 log (phát hiện))
Hiệu chuẩn màu VIC®, SYBR® Green I, ROX™, JOE™, FAM™
Tính năng xanh Sử dụng ít tài nguyên,

Năng lượng hiệu quả

Tốc độ phản ứng Tiêu chuẩn

Nhanh

Phương pháp phát hiện Primer-Probe Detection,

SYBR

Tốc độ phản ứng với mẫu Standard mode: ± 1.6°C⁄sec, Fast mode: ± 2.2°C⁄sec
Cung cấp kèm theo Notebook
Vùng nhiệt độ 4-100°C
Độ chính xác nhiệt độ 0.25°C (35 to 95°C) hiển thị nhiệt độ
Màu Passive Reference: ROX (Separate Tube),

ROX (Pre-mixed),

No ROX

Thể tích phản ứng 10-30 µl (thí nghiệm đường tiêu chuẩn: 40 µl trong chế độ chuẩn)
Nhiệt độ đồng nhất: 0.25°C (35 to 95°C) của điểm hiển thị nhiệt độ
Hệ thống gia nhiệt Peltier-based system
Khả năng tương thích cao Multiplexing

 

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Applied Biosystems, Thermo Fisher Scientific

Đánh giá của khách hàng