Máy realtime PCR StepOne Plus (4 màu) Applied Biosystems

Máy realtime PCR StepOne Plus (4 màu) Applied Biosystems

Mã: 4376600

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung

Mô tả

Máy realtime PCR 4 Màu

Model: StepOnePlus™ Real-Time PCR System

Hãng sản xuất:Applied Biosystem – Mỹ/ Singapore

Catalog Number:       4376600

Thông số kỹ thuật:

Tốc độ gia nhiệt 4.6°C⁄sec 
Nềm tảng StepOnePlus™
Định dạng 8-tube strips,

96-well plate,

0.1 ml tubes

Quang học Blue LED excitation source,

Photodiode,

4 bộ lọc phát thải

Trọng lượng 24 kg (53 lbs.)
Năng suất 12 x 8-tube strips,

1 x 96-well plate,

96 x 0.1 ml tubes

Thời gian chạy: <2 hrs⁄run (Standard Mode),

<40 min⁄run (Fast Mode)

Kích thước 24.6 cm/9.7 in.(W) x 42.7 cm/16.8 in.(D) x 51.2 cm/20.2 in.(H)
Độ nhạy 1 copy
Sản phẩm cung cấp 1 system
Dynamic Range: Đường Dynamic Range lớn hơn 9 log (phát hiện))
Hiệu chuẩn màu ROX™,

SYBR® Green I,

NED,

JOE™,

FAM™,

TAMRA™,

VIC®

Tính năng xanh Sử dụng ít tài nguyên,

Năng lượng hiệu quả

Tốc độ phản ứng Tiêu chuẩn

Nhanh

Phương pháp phát hiện Primer-Probe Detection,

SYBR

Tốc độ phản ứng với mẫu Chế độ nhanh: ± 2.2°C⁄sec,

Chế độ nhanh: ± 1.6°C⁄sec

Cung cấp kèm theo Notebook
Vùng nhiệt độ 4-100°C
Độ chính xác nhiệt độ 0.25°C (35 to 95°C) hiển thị nhiệt độ
Màu Passive Reference: ROX (Separate Tube),

ROX (Pre-mixed),

No ROX

Thể tích phản ứng 10-30 µl (thí nghiệm đường tiêu chuẩn: 40 µl trong chế độ chuẩn)
Nhiệt độ đồng nhất: 0.25°C (35 to 95°C) của điểm hiển thị nhiệt độ
Hệ thống gia nhiệt Peltier-based system
Khả năng tương thích cao Multiplexing

 

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Applied Biosystems, Thermo Fisher Scientific

Đánh giá của khách hàng