Trung tâm giám định gen phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Viện Pháp y Quân Đội