GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ Mệnh

Nghiên cứu, chuyển giao các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ cao phục vụ cho lĩnh vực Y tế, Công nghệ sinh học và các ngành Khoa học công nghệ khác.

Tầm Nhìn

Xây dựng LINTECH trở thành nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ và giải pháp hàng đầu về Y tế và Khoa học công nghệ tại Việt Nam

Giá Trị Cốt Lõi

Chính xác – Hiệu quả – Nhanh chóng – Hợp lý – Chuyên nghiệp