Archive

Kính gửi đến đại gia đình LINTECH Trải qua thời gian hình thành và phát triển, với bao thăng trầm sóng gió, LINTECH đã tròn 7 năm tuổi. LINTECH cảm ơn Đại gia đình đã cùng sáng tạo, nỗ lực hết mình để vượt qua những khó khăn thách thức. Giờ đây, cuộc đời cũng đã mỉm cười với chúng ta. Chúc mọi người...