Vật tư tiêu hao

VẬT TƯ TIÊU HAO

Đầu típ có lọc

Đầu côn thường

Tube trữ mẫu

Plate 96 giếng

Lame

Pipet nhựa