Chẩn đoán lai huỳnh quang tại chỗ trong điều trị ung thư

MÁY LAI LAM KÍNH DÙNG TRONG KỸ THUẬT FISH

ThermoBrite ™ là một hệ thống có khả năng lập trình để tự động hóa các bước biến tính và lai trên lam kính trong kỹ thuật FISH.

ThermoBrite là một đĩa nóng đặt trên bề mặt nhỏ được kiểm soát bởi vi mạch xử lý có nắp đậy. ThermoBrite cho phép lưu trữ 40 chương trình, ba chế độ vận hành ‐ Nhiệt độ cố định, Chỉ lai hoặc Biến tính và Lai, khả năng xử lý mười hai tiêu bản và nhiệt độ tối đa là 99°C. Thiết bị này được kiểm tra bởi UL/cUL và đạt tiêu chuẩn CE.

HỆ THỐNG KÍNH HIỂN VI CHỤP VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TỰ ĐỘNG

Duet™ là một hệ thống quét tiên tiến áp dụng trong kỹ thuật FISH, hình thái học và hoá mô miễn dịch.
Có thể làm việc ở chế độ “Online Live” (Trực tuyến trực tiếp), hoặc “Offline Work Mode” (Ngoại tuyến).
Hệ thống Duet™ cho phép bạn xem các đích, phân loại lại chúng và phân tích chúng sau khi quy trình quét hoàn thành. Điều này có thể được thực hiện mà không cần phải để tiêu bản dưới kính hiển vi.

abbott molecular headquarters