Realtime PCR tự động hoàn toàn

ABBOTT MOLECULAR DIAGNOSTICS-CHUẨN ĐOÁN SINH HỌC PHÂN TỬ ABBOTT

 

Khoa học phân tử đang biến đổi cách thức chẩn đoán và điều trị các bệnh Hiểm nghèo như một số bệnh truyền nhiễm và ung thư. Các hệ thống chẩn đoán phân tử của Abbott phân tích DNA và RNA ở cấp độ phân tử, làm kim chỉ nam cho các quyết định điều trị thông qua việc cung cấp các xét nghiệm lâm sàng chính xác hơn hoặc giúp xác định các liệu pháp nhắm đích với độ chính xác cao để dễ thành công nhất.

patient journey timeline
abbott molecular headquarters

HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM REALTIME PCR ALINITY M

 

Hệ thống xét nghiệm Realtime PCR – Alinity m của hãng Abbott Molecular – là một thiết bị tích hợp hoàn toàn để thực hiện xét nghiệm chẩn đoán sinh học phân tử tích hợp và tự động hoàn toàn, bao gồm chuẩn bị mẫu, khuếch đại, phát hiện và phân tích dữ liệu.

Hệ thống xét nghiệm chẩn đoán tự động hoàn toàn: công suất cao đạt đến  300 mẫu/ 8 giờ, nạp mẫu liên tục, trả kết quả liên tục trong vòng 2 giờ, chạy ngẫu nhiên từ 1- 144 mẫu/lần.

Alinity HBV 

Alinity HCV

Alinity STI

Alinity HIV

Alinity HR-HPV

Alinity m

HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM REALTIME PCR M2000

 

Hệ thống xét nghiệm Realtime PCR – m2000 của hãng Abbott Molecular – là một thiết bị tự động hoàn toàn để thực hiện xét nghiệm chẩn đoán sinh học phân tử, bao gồm chuẩn bị mẫu, khuếch đại, phát hiện và phân tích dữ liệu.

Hệ thống xét nghiệm chẩn đoán tự động hoàn toàn: công suất hơn 96 mẫu/ ngày, trả kết quả trong vòng 5-6 giờ, chạy linh động theo mẻ từ 24, 48, 72 và 96 mẫu/lần

SAR-CoV-2

HBV

HCV

HCV Genotype

HIV

CT/NG

HR-HPV

MTB

MTB-Resistance

CMV

EBV

m2000