Xét nghiệm Alinity m STI

 

Phát hiện chính xác các sinh vật lây truyền qua đường tình dục là rất quan trọng trong việc kê đơn điều trị và kiểm soát các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Xét nghiệm Alinity m STI là xét nghiệm chuỗi phản ứng polymerase phiên mã ngược in vitro (RT-PCR) để phát hiện trực tiếp, định tính và phân biệt RNA từ Chlamydia trachomatis(CT), Trichomonas vagis(TV), Mycoplasma genitalium(MG), và DNA từ Neisseria gonorrhoeae (NG) để hỗ trợ chẩn đoán bệnh niệu sinh dục do nhiễm trùng từ các sinh vật này.

 

  • Phát hiện tất cả 4 sinh vật (CT, NG, TV và MG) trong MỘT phản ứng duy nhất với báo cáo linh hoạt để mang đến thay đổi trong thực hành lâm sàng.
  • Thiết kế xét nghiệm hiện đại với bộ thu mẫu multi-collect sample collection và báo cáo kết quả theo yêu cầu linh hoạt để hỗ trợ tiêu chuẩn chăm sóc trong STI.

Thiết bị thu mẫu độc đáo và đơn giản để thu thập mẫu dễ dàng, cho phép đơn giản hóa quy trình làm việc.

Xét nghiệm Alinity m STI là xét nghiệm chuỗi phản ứng polymerase phiên mã ngược(RT-PCR) in vitro đượcsử dụng với Hệ thống Alinity m tự động để phát hiện trực tiếp, định tính và phân biệt RNA từ Chlamydia trachomatis(CT), DNA từ Neisseria gonorrhoeae(NG), RNA từ Trichomonas vagis(TV) và RNA từ Mycoplasma genitalium(MG) để hỗ trợ chẩn đoán bệnh niệu sinh dục do nhiễm trùng từ các sinh vật này. Xét nghiệm có thể được sử dụng để kiểm tra các mẫu bệnh phẩm sau đây từ  những người có triệu chứng và không có triệu chứng đối với CT, NG và TV: mẫu swab âm đạo, mẫu swab cổ tử cung do bác sĩ thu thập, mẫu swab cổ tử cung tự thu thập (trong môi trường lâm sàng), mẫu phụ khoa bảo quản trong dung dịch ThinPrep PreservCyt, nước tiểu của nữ giới và nam giới. Xét nghiệm cũng có thể được sử dụng để kiểm tra mẫu swab âm đạo từ  những người có triệu chứng và không có triệu chứng cho MG

ALINITY m STI ASSAY PERFORMANCE

Technology

Multiplex RT-PCR

Time to first result

<115 min

Probe Design

Single stranded probes

Target Region

CT= ribosomal (r) RNA; NG= OPA gene DNA; TV= ribosomal (r) RNA; MG= ribosomal (r) RNA

Specimen type*

- Endocervical Swabs, Vaginal Swabs (Self-Collected and Physician Collected), male and female
urine collected in Alinity m multi-collect specimen collection kit
- Gynecological specimens collected in PreservCyt® solution

Sensitivity

100% for all analytes across all matricies at the claimed LoD (Limit of Detection)

Strains Detected

CT and TV: All strains were detected at 100% across all matrices
NG: All strains were detected at >95% across all matrices
MG: All strains were detected at 100% in the swab matrix

Specificity

No cross reactivity observed with 148 organisms

Result Reporting

Detected/Not Detected; Flexible Reporting

Sample input volume

200μL

Abbott Collection Device

Alinity m multi-collect specimen collection kit

Carryover Rate (Overall)

0%

Internal Control (IC)

Armored RNA (Pumpkin)

Cellular Control (CC)

Human β-globin gene (DNA)

* The assay can be used to test all specimen types listed for CT, NG, TV, and endocervical swabs can be used for MG

[logoshowcase cat_id=”76″]