XÉT NGHIỆM ĐỊNH TÍNH KHẢ NĂNG KHÁNG RIFAMPICIN (RIF) VÀ ISONIAZID (INH)

XÉT NGHIỆM ĐỊNH TÍNH KHẢ NĂNG KHÁNG RIFAMPICIN (RIF) VÀ ISONIAZID (INH)

 

Lao kháng thuốc, bao gồm cả lao đa kháng thuốc (MDR-TB) nổi lên như một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe toàn cầu. Kháng đơn cấu thành kháng với bất kỳ loại thuốc chống lao ưu tiên nào. MDR-TB được xác định như kháng với ít nhất cả INH và RIF. INH và RIF được xem xét là hai trong số các thuốc chống lao ưu tiên quan trọng nhất. Chẩn đoán và điều trị bệnh lao đa kháng thuốc là một thách thức lớn đối với các chương trình kiểm soát lao vì  háng RIF và / hoặc INH thường dẫn đến thất bại điều trị và điều đó có thể dẫn đến kết quả lâm sàng gây tử vong.

Xét nghiệm kháng thuốc Abbott RealTime MTB RIF / INH là một xét nghiệm in vitro phản ứng chuỗi polymerase (PCR) để phát hiện định tính kháng thuốc rifampicin (RIF) và Isoniazid (INH) trong các mẫu dương tính với phức hợp lao Mycobacterium tuberculosis (MTB). Xét nghiệm sẽ được sử dụng để kiểm tra mẫu bệnh phẩm đờm hoặc phế quản, rửa phế nang và dịch lắng xử lý N-acetyl-L-cysteine (NALC) được chuẩn bị từ dịch đờm và rửa phế quản phế nang. Xét nghiệm chỉ định sử dụng kết hợp với biểu hiện lâm sàng và khác các dấu hiệu trong phòng thí nghiệm để sử dụng như là một trợ giúp trong việc xác định MTB RIF và / hoặc INH chủng MTB kháng.

XÉT NGHIỆM ĐỊNH TÍNH KHẢ NĂNG KHÁNG RIFAMPICIN (RIF) VÀ ISONIAZID (INH)

Clinical sensitivity

Rifampicin 94.8%; isoniazid 88.3%

Clinical specificity

Rifampicin 100%; isoniazid 94.3%

Limit of Detection (LoD)

60 CFU/mL (probit analysis 32.37 CFU/mL with 95% probability)

Target Region

Probes targeting rpoB for Rifampicin resistance and katG and inhA upper promoter region for Isoniazid resistance

Reported results

Rif R-, Rif R det; INH R-, INH High R, INH Low R (see package insert for further details)

Subspecies coverage

Eight members of MTB complex
M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. bovis BCG, M. microti, M. caprae, M. pinnipedii, M. canetti

Internal control

Processed with each sample

Specimen type

Sputum or bronchial alveolar lavage, or the NALC sediment of sputum or bronchial alveolar lavage, or already extracted DNA of MTB-positive specimens

Input volume

0.8 mL of inactivated specimen if extraction is needed, optional use of already extracted DNA of MTB-positive specimen

Sample preparation

Extraction: m2000sp or manual
Optional use of automated reflex with m2000sp allows use of already extracted DNA of MTB-positive specimen

[logoshowcase cat_id=”76″]