XÉT NGHIỆM ĐỊNH TÍNH SAR-COV-2

XÉT NGHIỆM ĐỊNH TÍNH SAR-COV-2

 

Xét nghiệm Abbott RealTime SARS-CoV-2 là một xét nghiệm phản ứng chuỗi trùng hợp phiên mã ngược (RT-PCR) tại thời gian thực (rt) dùng để phát hiện định tính acid nucleic từ SARS-CoV-2 trong các mẫu tăm bông dịch họng (OP) và dịch tỵ hầu (NP) từ các bệnh nhân nghi nhiễm virus COVID-19 được thực hiện bởi các chuyên gia y tế.

Xét nghiệm Abbott RealTime SARS-CoV-2 cung cấp một giải pháp hoàn toàn tự động để giúp các phòng thí nghiệm giải quyết nhu cầu cấp thiết về xét nghiệm bệnh nhân trong đại dịch coronavirus (COVID-19).

Các xét nghiệm được thiết kế với:

  • Xét nghiệm mục tiêu kép cho các gen RdRp và N
  • Phát hiện định tính axit nucleic từ SARS-CoV-2
  • Phân tích dữ liệu maxRatio loại bỏ tính chủ quan của người thực hiện

ASSAY SPECIFICATIONS*

Technology

Qualitative Multiplex real time PCR

Probe Design

Single Stranded Linear Probe

Target Region

Dual Target, RdRp and N-genes

Assay Runtime**

Approximately 7 hours

Throughput**

470 patient samples in 24 hours

Specimen type

Nasopharyngeal swabs, Oropharyngeal swabs

Limit of Detection

100 copies/mL

Specificity

100%

Results Reporting

Detected / Not Detected

Sample input volume

0.5 mL

Internal Control (IC)

Armored RNA (Pumpkin), Added to each specimen and control

Controls

One negative and one positive control per run

* Source: Abbott RealTime SARS-CoV-2 package insert 51-608442/R1
** Abbott data on file

[logoshowcase cat_id=”76″]