Hiệu chuẩn thiết bị

Bên cạnh các chương trình bảo trì, LINTECH  cũng còn có  một số dịch vụ hiệu chuẩn chuyên nghiệp. Có 3 yếu tố quan trọng để tăng độ chính xác kết quả nghiên cứu khoa học đáng tin cậy:

+ Phương pháp xác thực (Ứng dụng từ lý thuyết)

+ Thiết bị được hiệu chuẩn (Điều chỉnh bằng tay)

+ Vận hành đúng cách (Độ chính xác của con người)

Trong đó, hiệu chuẩn thiết bị là yếu tố dễ dàng áp dụng nhất nhằm cải thiện độ tin cậy của hoạt động, giảm thiểu sự lãng phí tài nguyên và thời gian chết.

hiệu chuẩn chuyên nghiệp