Thiết bị thiết yếu dùng trong phòng thí nghiệm

MÁY LY TÂM

Máy ly tâm mini MyFuge™ 12 dùng cho 12 microtubes hoặc 4 dải PCR

Model: MyFuge12 Mini Centrifuge, includes Combi-Rotor

Code:C1012*

Hãng: Benchmark – Mỹ

Máy ly tâm thường để bàn

Máy ly tâm lạnh để bàn

Máy ly tâm ống máu

Spindown

Vorte

Thiết bị trong phòng thí nghiệm